Contact

 

Telefonisch spreekuur:

Bel me op maandag, donderdag en vrijdag tussen 12.30 en 13.00 uur op 06-16956514 bij vragen of voor het plannen van een kennismakingsafspraak.

 

Waarom een kennismakingsafspraak?

Ik vind het belangrijk dat je een eerste indruk van mij kunt vormen, voordat je bepaalt of je je wilt aanmelden bij mij, of niet. Daarom bied ik de mogelijkheid van een kort kennismakingsgesprek van 20-30 minuten (gratis en zonder verdere verplichtingen). Dan kun je ervaren of we voldoende een “klik” hebben en beter beoordelen of ik degene ben met wie jij je klachten wilt bespreken en naar een oplossing zoeken.

Mocht je na dit gesprek besluiten dat je je wilt aanmelden voor behandeling, dan plannen we een intakegesprek. In voorbereiding op dit intakegesprek zal ik je via beveiligde weg (ZorgMail) verzoeken een aanmeldingsformulier in te vullen. Verder dien je voor dit intakegesprek een verwijsbrief van je huisarts te regelen, zodat de kosten voor de behandeling bij jouw zorgverzekeraar ingediend kunnen worden.

Contact in crisissituaties:

Psychologiepraktijk Vertrouwen biedt psychische behandelingen die binnen de Generalistische Basis-GGZ vallen. Dit betekent dat er in principe geen sprake mag zijn van crisisgevoelige of anderszins risicovolle problematiek.

Als je bij Psychologiepraktijk Vertrouwen in behandeling bent en er ontstaat toch een psychische crisis waarvoor je direct professionele hulp nodig hebt, dan kun je tijdens de reguliere kantooruren (maandag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 18.00 uur) contact opnemen met Psychologiepraktijk Vertrouwen via 06-16956514.

Mocht het niet lukken Psychologiepraktijk Vertrouwen te bereiken, dan kun je tijdens reguliere kantooruren het beste een beroep doen op je eigen huisarts en aangeven dat het een crisissituatie betreft.

Mocht zich een crisissituatie voordoen buiten kantooruren, dan kun je altijd contact opnemen met de huisartsenpost (085-5360300).

Zij zullen een aantal vragen stellen, om de situatie in te schatten. Indien er een crisisinterventie nodig is, zullen zij de crisisdienst van GGZ Breburg verzoeken contact met jou op te nemen. Soms is telefonisch contact met de crisisdienst voldoende ondersteuning, soms is het nodig dat de crisisdienst bij jou thuis langskomt. Met jou (en eventueel je naasten) wordt dan bekeken wat er nodig is om de avond/het weekend door te komen.

De crisisdienst zal de eerstvolgende werkdag weer naar Psychologiepraktijk Vertrouwen verwijzen voor vervolg van behandeling. Samen met jou (en in overleg met je huisarts) zal dan worden bekeken of Psychologiepraktijk Vertrouwen de juiste zorg kan bieden in de periode na inschakeling van de crisisdienst.

Zo niet, dan volgt nader overleg met de huisarts en wordt een verwijzing naar meer passende zorg geregeld.

Overige belangrijke gegevens Psychologiepraktijk Vertrouwen:


KvK-nummer onderneming:
 65838696

Bankrekening nummer: NL80 INGB 0007 1888 99

BIG-registratienummer: 19066635725

NIP-lidmaatschapsnummer: 92211

VEN-lidmaatschapsnummer: 32934

 Persoonlijke AGB-code: 94016006

 AGB-code praktijk: 94062546

Contactgegevens 

Psychologiepraktijk Vertrouwen

 

Naam hulpverlener: Marije Hendriksen-Quaedackers, GZ-psycholoog, BIG- registratienummer: 19066635725

Locatie: Beneluxlaan 74 (in wijkcentrum ’t Sant), 5042 WS Tilburg

Werktijden: maandag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Emailadres: marije@psychologiepraktijkvertrouwen.nl

Let op: dit is een regulier emailadres, dus ik raad je nadrukkelijk aan GEEN PERSOONLIJKE INFORMATIE via dit emailadres te sturen naar mij! Mocht je bij mij in behandeling komen, zullen we gebruik maken van ZorgMail om op een veilige manier over persoonlijke zaken kunnen communiceren.

Telefoonnummer: 06-16956514

Update wachtlijst d.d. 4 mei: de wachtlijst wordt pas weer geopend wanneer duidelijk is dat er binnen afzienbare tijd plek komt voor nieuwe behandelingen (vooralsnog niet meer voor de zomervakantie).

 

NB: Psychologiepraktijk Vertrouwen heeft alleen contracten met CZ, VGZ en Zilveren Kruis!

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.
Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart (de Treeknormen).