Contact

 

Telefonisch spreekuur:

Bel me op maandag, donderdag en vrijdag tussen 12.30 en 13.00 uur op 06-16956514 bij vragen of voor het plannen van een kennismakingsafspraak.

 

Waarom een kennismakingsafspraak?

Ik vind het belangrijk dat je een eerste indruk van mij kunt vormen, voordat je bepaalt of je je wilt aanmelden bij mij, of niet. Daarom bied ik de mogelijkheid van een kort kennismakingsgesprek van 20-30 minuten (gratis en zonder verdere verplichtingen). Dan kun je ervaren of we voldoende een “klik” hebben en beter beoordelen of ik degene ben met wie jij je klachten wilt bespreken en naar een oplossing zoeken.

Mocht je na dit gesprek besluiten dat je je wilt aanmelden voor behandeling, dan plannen we een intakegesprek. In voorbereiding op dit intakegesprek zal ik je via beveiligde weg (ZorgMail) verzoeken een aanmeldingsformulier in te vullen. Verder dien je voor dit intakegesprek een verwijsbrief van je huisarts te regelen, zodat de kosten voor de behandeling bij jouw zorgverzekeraar ingediend kunnen worden.

Contact in crisissituaties:

Psychologiepraktijk Vertrouwen biedt psychische behandelingen die binnen de Generalistische Basis-GGZ vallen. Dit betekent dat er in principe geen sprake mag zijn van crisisgevoelige of anderszins risicovolle problematiek.

Als je bij Psychologiepraktijk Vertrouwen in behandeling bent en er ontstaat toch een psychische crisis waarvoor je direct professionele hulp nodig hebt, dan kun je tijdens de reguliere kantooruren (maandag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 18.00 uur) contact opnemen met Psychologiepraktijk Vertrouwen via 06-16956514.

Mocht het niet lukken Psychologiepraktijk Vertrouwen te bereiken, dan kun je tijdens reguliere kantooruren het beste een beroep doen op je eigen huisarts en aangeven dat het een crisissituatie betreft.

Mocht zich een crisissituatie voordoen buiten kantooruren, dan kun je altijd contact opnemen met de huisartsenpost (085-5360300).

Zij zullen een aantal vragen stellen, om de situatie in te schatten. Indien er een crisisinterventie nodig is, zullen zij de crisisdienst van GGZ Breburg verzoeken contact met jou op te nemen. Soms is telefonisch contact met de crisisdienst voldoende ondersteuning, soms is het nodig dat de crisisdienst bij jou thuis langskomt. Met jou (en eventueel je naasten) wordt dan bekeken wat er nodig is om de avond/het weekend door te komen.

De crisisdienst zal de eerstvolgende werkdag weer naar Psychologiepraktijk Vertrouwen verwijzen voor vervolg van behandeling. Samen met jou (en in overleg met je huisarts) zal dan worden bekeken of Psychologiepraktijk Vertrouwen de juiste zorg kan bieden in de periode na inschakeling van de crisisdienst.

Zo niet, dan volgt nader overleg met de huisarts en wordt een verwijzing naar meer passende zorg geregeld.

Overige belangrijke gegevens Psychologiepraktijk Vertrouwen:


KvK-nummer onderneming:
 65838696

Bankrekening nummer: NL80 INGB 0007 1888 99

BIG-registratienummer: 19066635725

NIP-lidmaatschapsnummer: 92211

VEN-lidmaatschapsnummer: 32934

 Persoonlijke AGB-code: 94016006

 AGB-code praktijk: 94062546

Contactgegevens 

Psychologiepraktijk Vertrouwen

 

Naam hulpverlener: Marije Hendriksen-Quaedackers, GZ-psycholoog, BIG- registratienummer: 19066635725

Locatie: Beneluxlaan 74 (in wijkcentrum ’t Sant), 5042 WS Tilburg

Werktijden: maandag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Emailadres: marije@psychologiepraktijkvertrouwen.nl

Let op: dit is een regulier emailadres, dus ik raad je nadrukkelijk aan GEEN PERSOONLIJKE INFORMATIE via dit emailadres te sturen naar mij! Mocht je bij mij in behandeling komen, zullen we gebruik maken van ZorgMail om op een veilige manier over persoonlijke zaken kunnen communiceren.

Telefoonnummer: 06-16956514

WACHTTIJD Psychologiepraktijk Vertrouwen- Update d.d. 27-01-2023:

De wachttijd tot start behandeling is momenteel ca. 8-9 weken.

Een korte, vrijblijvende kennismaking is begin maart 2023 mogelijk, maar een therapietraject kan pas eind maart/begin april 2023 starten. 

Er is geen verschil per zorgverzekeraar wat betreft mogelijkheden tot aanmelden.

 

NB: Psychologiepraktijk Vertrouwen heeft alleen contracten met CZ, VGZ en Zilveren Kruis!

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met Psychologiepraktijk Vertrouwen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart (de Treeknormen).

 

 09sychologische behandeling vanuit basisverzekering vergoed?

Jouw psychologische behandeling kan volledig vergoed worden vanuit jouw basisverzekering, als er aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Houd er wel rekening mee dat je zorgverzekeraar altijd eerst het verplichte eigen risico bij jou in rekening zal brengen (in 2023 bedraagt het minimale eigen risico 385,- euro).

 

Voorwaarde 1: ik heb met jouw zorgverzekeraar een contract afgesloten.

Ik heb in 2023 alleen contracten met de volgende zorgverzekeraars:

CZ (onder dit contract valt ook Ohra), VGZ (onder dit contact vallen ook: IZA, UMC en Univé Zorg) en Zilveren Kruis (onder dit contact vallen ook: Interpolis, FBTO, Achmea Zorgverzekeringen en de Friesland).

Als jouw zorgverzekeraar niet in het lijstje hierboven staat, adviseer ik via je zorgverzekeraar na te gaan welke praktijken wel bij hen gecontracteerd zijn, zodat de kosten rechtstreeks bij je zorgverzekeraar kunnen worden gedeclareerd. Gezien de extra administratieve last en het financiële risico kies ik er namelijk voor geen behandeling aan te bieden wanneer je bij een andere zorgverzekeraar aangesloten bent.

Voorwaarde 2: jouw huisarts heeft een verwijsbrief opgesteld waarin staat dat er sprake is van psychische klachten, die vermoedelijk passen bij een bepaalde DSM-5-classificatie.

 

Voorwaarde 3: tijdens het intakegesprek onderzoek ik of ik inderdaad een DSM-5-classificatie kan vaststellen, die voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking komt. Hierna weet je dus zeker of je psychologische behandeling vergoed zal worden.

Sommige psychische klachten (bijvoorbeeld op zichzelf staande werk- of relatieproblemen) vallen buiten vergoeding vanuit de basisverzekering, maar worden wel gedeeltelijk vanuit een aanvullende zorgverzekering vergoed. Zulke behandeltrajecten bied ik echter niet. Hier zullen we al tijdens het vrijblijvende kennismakingsgesprek samen naar kijken, om teleurstellingen te voorkomen.

 

Tarieven behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ:

Vanaf 1 januari 2022 is het zogeheten Zorgprestatiemodel in werking getreden en wordt psychologische behandeling per gesprekscontact gedeclareerd (eerder was dat per behandeltraject). Meer uitleg over dit Zorgprestatiemodel en algemene informatie over tarieven voor behandelcontacten vind je hier.

De tarieven die ik voornamelijk zal gebruiken in 2023 staan hieronder aangegeven, met daarbij het bedrag dat hiervoor maximaal in rekening gebracht mag worden volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Afhankelijk van mijn afspraken met jouw verzekeraar declareer ik tussen de 87 en 93% van dit maximale tarief bij je zorgverzekeraar.

 

Code op de declaratie   Naam zorgprestatie Maximumtarief NZA
2023
       
CO 0627   Ambulant- kwaliteitsstatuut sectie II- GZ-psycholoog- behandelcontact- 60 minuten € 152,50
       
CO 0887   Ambulant- kwaliteitsstatuut sectie II- GZ-psycholoog- behandelcontact- 90 minuten € 229,30
       
CO 0562   Ambulant- kwaliteitsstatuut sectie II- GZ-psycholoog- diagnostiekcontact- 60 minuten € 173,40
       
CO 0822   Ambulant- kwaliteitsstatuut sectie II- GZ-psycholoog- diagnostiekcontact- 90 minuten        
 0822   Ambulant-COkwaliteitsstatuut sectie II- GZ-psycholoog- diagnostiekcontact- 90 minuten€ 259,01

 

Overige tarieven:

Als je een geplande afspraak niet tijdig afmeldt (dat wil zeggen minimaal 24 uur van tevoren), of zonder afmelding niet naar een geplande afspraak komt, zal ik hiervoor 35,- euro rechtstreeks bij jou in rekening moeten brengen. Dit wordt ook wel het no-show tarief genoemd.

Let op: dit bedrag kun je niet voor vergoeding bij de zorgverzekeraar indienen!