Even voorstellen… wie ben ik?

 

Ik ben Marije Hendriksen-Quaedackers (BIG-registratienummer 19066635725), geboren in Limburg in 1977. Sinds mijn studietijd woon ik in Tilburg. Ik ben getrouwd en moeder van twee kinderen.

Van jongs af aan hebben mensen en hun levensverhalen mij geboeid. Hoe zij in het leven staan. Welke problemen zij tegenkomen op hun pad. En hoe zij hier oplossingen voor vinden.

Na het behalen van mijn diploma, ben ik vanaf 2001 tot en met 2016 werkzaam geweest bij een GGZ-instelling. Hier heb ik veel ervaring opgedaan in diagnostiek en behandeling van diverse klachten. Met name heb ik toen gewerkt met mensen die last hadden van psychotische klachten, autisme spectrumproblematiek en/of persoonlijkheidsstoornissen.

In 2016 is de wens ontstaan mijn eigen psychologiepraktijk binnen de zogeheten Basis GGZ te starten. Ik vind het belangrijk met oprechte aandacht naar het verhaal van de persoon tegenover me te luisteren. En zo iemand doeltreffend te helpen zijn/haar problemen te overwinnen. Daarbij maak ik vooral gebruik van Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR).

De behandeling van depressieve klachten en klachten ten gevolge van (complexe/gestagneerde) rouw en/of trauma heeft mijn speciale interesse. 

 

WACHTTIJD Psychologiepraktijk Vertrouwen- Update d.d. 27-01-2023:

De wachttijd tot start behandeling is momenteel ca. 8-9 weken.

Een korte, vrijblijvende kennismaking is begin maart 2023 mogelijk, maar een therapietraject kan pas eind maart/begin april 2023 starten. 

Er is geen verschil per zorgverzekeraar wat betreft mogelijkheden tot aanmelden.

 

NB: Psychologiepraktijk Vertrouwen heeft alleen contracten met CZ, VGZ en Zilveren Kruis!

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met Psychologiepraktijk Vertrouwen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart (de Treeknormen).

 

 09sychologische behandeling vanuit basisverzekering vergoed?

Jouw psychologische behandeling kan volledig vergoed worden vanuit jouw basisverzekering, als er aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Houd er wel rekening mee dat je zorgverzekeraar altijd eerst het verplichte eigen risico bij jou in rekening zal brengen (in 2023 bedraagt het minimale eigen risico 385,- euro).

 

Voorwaarde 1: ik heb met jouw zorgverzekeraar een contract afgesloten.

Ik heb in 2023 alleen contracten met de volgende zorgverzekeraars:

CZ (onder dit contract valt ook Ohra), VGZ (onder dit contact vallen ook: IZA, UMC en Univé Zorg) en Zilveren Kruis (onder dit contact vallen ook: Interpolis, FBTO, Achmea Zorgverzekeringen en de Friesland).

Als jouw zorgverzekeraar niet in het lijstje hierboven staat, adviseer ik via je zorgverzekeraar na te gaan welke praktijken wel bij hen gecontracteerd zijn, zodat de kosten rechtstreeks bij je zorgverzekeraar kunnen worden gedeclareerd. Gezien de extra administratieve last en het financiële risico kies ik er namelijk voor geen behandeling aan te bieden wanneer je bij een andere zorgverzekeraar aangesloten bent.

Voorwaarde 2: jouw huisarts heeft een verwijsbrief opgesteld waarin staat dat er sprake is van psychische klachten, die vermoedelijk passen bij een bepaalde DSM-5-classificatie.

 

Voorwaarde 3: tijdens het intakegesprek onderzoek ik of ik inderdaad een DSM-5-classificatie kan vaststellen, die voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking komt. Hierna weet je dus zeker of je psychologische behandeling vergoed zal worden.

Sommige psychische klachten (bijvoorbeeld op zichzelf staande werk- of relatieproblemen) vallen buiten vergoeding vanuit de basisverzekering, maar worden wel gedeeltelijk vanuit een aanvullende zorgverzekering vergoed. Zulke behandeltrajecten bied ik echter niet. Hier zullen we al tijdens het vrijblijvende kennismakingsgesprek samen naar kijken, om teleurstellingen te voorkomen.

 

Tarieven behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ:

Vanaf 1 januari 2022 is het zogeheten Zorgprestatiemodel in werking getreden en wordt psychologische behandeling per gesprekscontact gedeclareerd (eerder was dat per behandeltraject). Meer uitleg over dit Zorgprestatiemodel en algemene informatie over tarieven voor behandelcontacten vind je hier.

De tarieven die ik voornamelijk zal gebruiken in 2023 staan hieronder aangegeven, met daarbij het bedrag dat hiervoor maximaal in rekening gebracht mag worden volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Afhankelijk van mijn afspraken met jouw verzekeraar declareer ik tussen de 87 en 93% van dit maximale tarief bij je zorgverzekeraar.

 

Code op de declaratie   Naam zorgprestatie Maximumtarief NZA
2023
       
CO 0627   Ambulant- kwaliteitsstatuut sectie II- GZ-psycholoog- behandelcontact- 60 minuten € 152,50
       
CO 0887   Ambulant- kwaliteitsstatuut sectie II- GZ-psycholoog- behandelcontact- 90 minuten € 229,30
       
CO 0562   Ambulant- kwaliteitsstatuut sectie II- GZ-psycholoog- diagnostiekcontact- 60 minuten € 173,40
       
CO 0822   Ambulant- kwaliteitsstatuut sectie II- GZ-psycholoog- diagnostiekcontact- 90 minuten        
 0822   Ambulant-COkwaliteitsstatuut sectie II- GZ-psycholoog- diagnostiekcontact- 90 minuten€ 259,01

 

Overige tarieven:

Als je een geplande afspraak niet tijdig afmeldt (dat wil zeggen minimaal 24 uur van tevoren), of zonder afmelding niet naar een geplande afspraak komt, zal ik hiervoor 35,- euro rechtstreeks bij jou in rekening moeten brengen. Dit wordt ook wel het no-show tarief genoemd.

Let op: dit bedrag kun je niet voor vergoeding bij de zorgverzekeraar indienen!