Klachtenregeling

Mocht je ergens ontevreden over zijn, wil ik je vragen dit met mij zo snel mogelijk te bespreken. Dan kunnen we samen bekijken waar dat aan ligt en wat er aan te veranderen is.

In het onwaarschijnlijke geval dat wij er samen niet uitkomen, kun je een beroep doen op een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klacht & Company. Klacht & Company zorgt dan voor de eerste klachtopvang en voor bemiddeling.

Mocht ook een bemiddelingspoging niet succesvol zijn, dan heb je nog de mogelijkheid om je klacht voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie en eventueel een schadeclaim in te dienen. Via het NIP ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg in Den Haag. Deze geschillencommissie doet een bindende uitspraak.

Lees de Klachtenfolder en het Klachten- en geschillenreglement van Psychologiepraktijk Vertrouwen hieronder rustig door om meer te weten te komen over mogelijke stappen.

Als Psycholoog NIP houd ik me verder aan de beroepscode die het NIP heeft opgesteld. Het NIP ziet toe op naleving van deze beroepscode door middel van haar tuchtrecht. Er kan een klacht worden ingediend bij het College van Toezicht van het NIP als je je rechtstreeks benadeeld voelt door, of anderszins bezwaar wilt maken tegen, het beroepsmatig handelen van een Psycholoog NIP.

Als BIG-geregistreerd GZ-psycholoog (BIG-registratienummer 19066635725) voldoe ik tot slot aan alle kwaliteitseisen die de Wet BIG (Beroepen in de Gezondheidszorg) stelt aan een GZ-psycholoog. Een tuchtcollege legt maatregelen op indien een BIG-geregistreerde GZ-psycholoog niet aan deze kwaliteitseisen voldoet. In het BIG-register kan iedereen nagaan of er een maatregel is opgelegd aan zijn/haar hulpverlener.

 

Klik hier voor de Klachtenfolder van Psychologiepraktijk Vertrouwen.

Klik hier voor het Klachten- en geschillenreglement van Psychologiepraktijk Vertrouwen.

Klik hier voor de klachtenprocedure van het NIP.

Klik hier voor de tuchtmaatregelen vanuit het BIG-register.

Update wachtlijst d.d. 4 mei: de wachtlijst wordt pas weer geopend wanneer duidelijk is dat er binnen afzienbare tijd plek komt voor nieuwe behandelingen (vooralsnog niet meer voor de zomervakantie).

 

NB: Psychologiepraktijk Vertrouwen heeft alleen contracten met CZ, VGZ en Zilveren Kruis!

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.
Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart (de Treeknormen).