Gebruik van de website www.psychologiepraktijkvertrouwen.nl

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Hoewel Psychologiepraktijk Vertrouwen zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, en gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan niet worden gegarandeerd dat de geboden informatie altijd volledig, juist en/of actueel is.

Op de website van Psychologiepraktijk Vertrouwen staan ook links naar websites van derden. Psychologiepraktijk Vertrouwen kan niet in staan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van informatie op websites van derden.

Informatie op deze website is enkel voor persoonlijk gebruik bedoeld. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de aangeboden informatie op deze website (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Psychologiepraktijk Vertrouwen.