Hoe zit het met de kosten?

 

Psychologische behandeling vanuit basisverzekering vergoed?

Jouw psychologische behandeling kan volledig vergoed worden vanuit jouw basisverzekering, als er aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Houd er wel rekening mee dat je zorgverzekeraar altijd eerst het verplichte eigen risico bij jou in rekening zal brengen (in 2023 en 2024 bedraagt het minimale eigen risico 385,- euro).

 

Voorwaarde 1: ik heb met jouw zorgverzekeraar een contract afgesloten.

Ik heb in 2023 en 2024 alleen contracten met de volgende zorgverzekeraars:

CZ (onder dit contract valt ook Ohra), VGZ (onder dit contact vallen ook: IZA, UMC en Univé Zorg) en Zilveren Kruis (onder dit contact vallen ook: Interpolis, FBTO, Achmea Zorgverzekeringen en de Friesland).

Als jouw zorgverzekeraar niet in het lijstje hierboven staat, adviseer ik via je zorgverzekeraar na te gaan welke praktijken wel bij hen gecontracteerd zijn, zodat de kosten rechtstreeks bij je zorgverzekeraar kunnen worden gedeclareerd. Gezien de extra administratieve last en het financiële risico kies ik er namelijk voor geen behandeling aan te bieden wanneer je bij een andere zorgverzekeraar aangesloten bent.

Voorwaarde 2: jouw huisarts heeft een verwijsbrief opgesteld waarin staat dat er sprake is van psychische klachten, die vermoedelijk passen bij een bepaalde DSM-5-classificatie.

 

Voorwaarde 3: tijdens het intakegesprek onderzoek ik of ik inderdaad een DSM-5-classificatie kan vaststellen, die voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking komt. Hierna weet je dus zeker of je psychologische behandeling vergoed zal worden.

Sommige psychische klachten (bijvoorbeeld op zichzelf staande werk- of relatieproblemen) vallen buiten vergoeding vanuit de basisverzekering, maar worden wel gedeeltelijk vanuit een aanvullende zorgverzekering vergoed. Zulke behandeltrajecten bied ik echter niet. Hier zullen we al tijdens het vrijblijvende kennismakingsgesprek samen naar kijken, om teleurstellingen te voorkomen.

 

Tarieven behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ:

Vanaf 1 januari 2022 is het zogeheten Zorgprestatiemodel in werking getreden en wordt psychologische behandeling per gesprekscontact gedeclareerd (eerder was dat per behandeltraject). Meer uitleg over dit Zorgprestatiemodel en algemene informatie over tarieven voor behandelcontacten vind je hier.

De tarieven die ik voornamelijk zal gebruiken in 2024 staan hieronder aangegeven, met daarbij het bedrag dat hiervoor maximaal in rekening gebracht mag worden volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Afhankelijk van mijn afspraken met jouw verzekeraar declareer ik tussen de 87 en 91% van dit maximale tarief bij je zorgverzekeraar.

 

Code op de declaratie   Naam zorgprestatie Maximumtarief
2024
CO 0627 Ambulant- kwaliteitsstatuut sectie II- GZ-psycholoog- behandelcontact- 60 minuten € 161,46
CO 0887 Ambulant- kwaliteitsstatuut sectie II- GZ-psycholoog- behandelcontact- 90 minuten € 242,76
CO 0562 Ambulant- kwaliteitsstatuut sectie II- GZ-psycholoog- diagnostiekcontact- 60 minuten € 183,44
CO 0822 Ambulant- kwaliteitsstatuut sectie II- GZ-psycholoog- diagnostiekcontact- 90 minuten € 274,01

 

Overige tarieven:

Bij uitzondering, en na goed overleg, bied ik soms een beperkt aantal gesprekken voor een hulpvraag die niet voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking komt. Daarvoor geldt een maximaal NZA tarief van € 131,82 (declaratiecode OV 0012) per gesprek.

Als je een geplande afspraak niet tijdig afmeldt (dat wil zeggen minimaal 24 uur van tevoren), of zonder afmelding niet naar een geplande afspraak komt, zal ik hiervoor 40,- euro rechtstreeks bij jou in rekening moeten brengen. Dit wordt ook wel het no-show tarief genoemd.

Let op: dit bedrag kun je niet voor vergoeding bij de zorgverzekeraar indienen!

Update d.d. 18 juli 2024: De praktijk is momenteel gesloten in verband met vakantie. De wachtlijst wordt na de zomervakantie (half augustus) weer geopend voor een beperkt aantal plekken (startend in september). Helaas kan ik geen mensen van VGZ meer aannemen.

 

NB: Psychologiepraktijk Vertrouwen heeft alleen contracten met CZ, VGZ en Zilveren Kruis!

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.
Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart (de Treeknormen).