Hoe zit het met de kosten?

 

Wat een psychologische behandeling jou precies gaat kosten, is van meerdere factoren afhankelijk.

Hieronder probeer ik deze ingewikkelde informatie zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Je kunt ook meer achtergrondinformatie nalezen via de links onderaan deze pagina.

Ik informeer je graag persoonlijk verder over de kosten van jouw behandeling op basis van ons kennismakingsgesprek.

 

Vergoeding behandeling door zorgverzekeraar:

Jouw zorgverzekeraar vergoedt (een deel van) de kosten van psychologische behandeling binnen de zogeheten Generalistische Basis GGZ. Als BIG-geregistreerd psycholoog en Psycholoog NIP ben ik bevoegd psychologische behandeling te bieden binnen de Generalistische Basis GGZ. Een verwijsbrief van de huisarts is hiervoor noodzakelijk. Afhankelijk van de polis die jij gekozen hebt, het feit of jouw zorgverzekeraar met mij een contract heeft, en het type klacht waarvoor je behandeling zoekt, worden de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed. Houd er ook rekening mee dat je zorgverzekeraar altijd eerst het verplichte eigen risico bij jou in rekening zal brengen (in 2020  bedraagt het eigen risico 385,- euro, net als in 2019).

Ik heb contracten met de volgende zorgverzekeraars: Caresq (labels: Promovendum, Besured, National Academic en Aevitae), CZ (onder dit contract valt ook Ohra), DSW (onder dit contact vallen ook: inTwente, StadHolland, a.s.r., de Amersfoortse, Ditzo en Aevitea B.V.), Menzis (onder dit contact valt ook: Anderzorg), VGZ (onder dit contact vallen ook: IZA, UMC en Univé Zorg), VRZ (onder dit contact vallen ook: ONVZ, VvAA, PNOZorg, Eno, Salland Zorgverzekeraar, HollandZorg, ZorgDirect, OWM Zorg en Zekerheid) en Zilveren Kruis (onder dit contact vallen ook: Interpolis, FBTO, Achmea Zorgverzekeringen en de Friesland). 

Als jouw zorgverzekeraar niet in het lijstje hierboven staat, kun je ook bij mij in behandeling komen. Ik kan dan echter niet rechtstreeks bij je zorgverzekeraar de kosten declareren. In plaats daarvan zal ik jou na elk gesprek een factuur sturen, die je aan mij betaalt. Jij kunt na het afronden van de behandeling de totale kosten bij je zorgverzekeraar declareren. Hoeveel je terugkrijgt, is afhankelijk van het soort polis dat je hebt afgesloten. Doorgaans vergoedt een zorgverzekeraar bij een naturapolis 75-80% van de kosten, wanneer je kiest voor een zorgaanbieder met wie zij geen contract hebben. Bij een zuivere restitutiepolis wordt 100% vergoed.

Het is van belang contact op te nemen met jouw zorgverzekeraar om precies na te gaan voor welke vergoeding je in aanmerking komt!

 

Tarieven behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ:

In de Generalistische Basis GGZ wordt behandeling geboden op basis van vier zogenaamde zorgproducten (die allen vergoed worden vanuit het basispakket van de zorgverzekering):

Zorgproduct ‘Kort’, ‘Middel’ of ‘Intensief’: Het belangrijkste verschil tussen deze zorgproducten is de duur van de behandeling. Een behandeling op basis van het Zorgproduct ‘Kort’ neemt ca. 300 minuten in beslag, Zorgproduct ‘Middel’ bedraagt ca. 500 minuten en voor Zorgproduct ‘Intensief’ wordt ca. 750 minuten nodig geacht. Dit betreft de gemiddelde totale behandeltijd. Hieronder valt ook indirecte tijd ten behoeve van de behandeling (zoals tijd die nodig is voor rapportage en overleg). Een individueel behandeltraject kan dus iets korter of langer duren, maar de vergoeding blijft gelijk.

Zorgproduct ‘Chronisch’: Het Zorgproduct ‘Chronisch’ is bedoeld voor risicogevoelige maar stabiele problematiek, chronisch instabiele problematiek, of ernstige problematiek in remissie. Vaak zal het gaan om problematiek die eerder behandeld is binnen de specialistische GGZ. De gemiddelde behandelduur voor dit zorgproduct is ook ca. 750 minuten.

In onderstaand overzicht vind je de tarieven voor 2019 en 2020 terug, die volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) maximaal per zorgproduct in rekening kunnen worden gebracht. Afhankelijk van mijn afspraken met jouw verzekeraar declareer ik tussen de 80 en 97% van dit maximale tarief bij je zorgverzekeraar.

 

Code op de declaratie Zorgproduct /
Prestatie
Maximumtarief
2019
Maximumtarief
2020
       
180001 Kort € 507,62 € 503,47
       
180002 Middel € 864,92  € 853,38
       
180003 Intensief € 1.356,25 € 1.383,65
       
180004 Chronisch € 1.251,70 € 1.330,98
       
180005 Onvolledig behandeltraject € 207,19 € 219,78
       
198300 OVP (Overig product)* € 105,25 € 110,27

 

Overige tarieven:

Mocht je vanwege privacyoverwegingen de behandeling niet via de zorgverzekering willen (laten) declareren, dan reken ik per gesprek van 45 minuten (ook wel een particulier consult genoemd) een prijs van 90,- euro*. Ik zal dan per gesprek een factuur sturen, die je aan mij betaalt.  

Als je een geplande afspraak niet tijdig afmeldt (dat wil zeggen minimaal 24 uur vantevoren), of zonder afmelding niet naar een geplande afspraak komt, zal ik hiervoor 25,- euro rechtstreeks bij jou in rekening moeten brengen. Dit wordt ook wel het no-show tarief genoemd.

Let op: dit bedrag kun je niet voor vergoeding bij de zorgverzekeraar indienen!

 

klik hier voor achtergrondinformatie over het Nederlandse zorgstelsel 

klik hier voor achtergrondinformatie over keuzes in zorgverzekeringen en verschillende soorten polissen.

 

* OVP staat voor Overig product, ook wel Onverzekerd product genoemd. Het is de prijs voor een consult bij problematiek die niet onder de zorgverzekeringswet valt. Ik heb mijn prijs voor een particulier consult afgeleid van dit NZA-tarief OVP.

Wachttijd Psychologiepraktijk Vertrouwen

Update wachttijd 16-10-2020:

Een vrijblijvend kennismakingsgesprek kan gepland worden binnen 2 weken. Behandeling kan in de daarop volgende 2 weken van start gaan, beginnend met een intakegesprek. 

De wachttijd is NIET verschillend per zorgverzekeraar.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met Psychologiepraktijk Vertrouwen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart (de Treeknormen).